Nieuwe website voor ICZ in de maak

Nieuwe website voor ICZ in de maak:

In samenwerking met PrimeMedia zijn we bezig met de realisatie van een nieuwe website. Deze zal binnen korte tijd insha’Allah gerealiseerd worden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte wanneer dit het geval is.

Deel op Facebook
Deel op Twitter

SIORH verafschuwt aanslagen brussel

SIORH verafschuwt aanslagen Brussel:

SIORH veroordeelt aanslagen Parijs

SIORH veroordeelt aanslagen in Parijs:

Gisterenavond zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke aanslagen op onschuldige burgers in Parijs. Met afkeer en afschuw hebben wij kennis genomen van de enorme aantallen slachtoffers die hierbij zijn gevallen. In eerste instantie gaat ons medeleven uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Zij zijn het hardst getroffen door deze barbaarse daden die niet alleen tegen hen gericht waren, maar tegen onze samenleving die staat voor vrijheid en verdraagzaamheid. Deze terroristische daden toont aan dat er krachten zijn die onze samenleving trachten te ontwrichten. Deze aanslagen bewijzen wederom net zoals de aanslagen eerder in Turkije en Libanon, dat het geen oorlog is tussen moslims en niet-moslims, maar een oorlog tussen beschaafde samenlevingen en barbaarse terroristen die geen enkele vorm van menselijkheid tonen in hun uitingen en daden. Wij roepen daarom iedereen op om de rust te bewaren en daarbij de moed en veerkracht als samenleving te laten zien. Op ons moslims rust de religieuze en morele plicht om actief op te treden tegen dit soort excessen en niet aan de zijlijn te blijven toekijken. Jongeren die ontvankelijk zijn voor dit soort gewelddadige gedachten of hiermee sympathiseren, moeten door de gemeenschap hierop krachtig worden aangesproken. Laten wij samen bewijzen dat wij wel degelijk in staat zijn om ons verstand te laten winnen van onze emoties. We weten namelijk allemaal dat geweld nooit tot een oplossing leidt. Wij als platform van islamitische organisaties (SIORH) zullen ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen er alles aan doen om krachten, die ons uit elkaar willen spelen, het hoofd te bieden. Wij zullen in deze samen optrekken met overheden, maatschappelijke organisaties en met de gewone burgers op buurt-, wijk- en straatniveau. 

Gala benefiet op zondag 17 mei 201

Gala benefiet op zondag 17 mei 2015 :

De vrouwencommissie ICZ  organiseert een gala benefiet ten behoeve van de  bouw van de moskee in Zoetermeer.  
 
Datum:  zondag 17 mei 2015
Tijd: 13.00 – 18.00 uur 
Plaats : Operazaal  den Haag 
Adres: Fruitweg 28-34 
Zaal: De Goudenzaal
 
Doelgroep: vrouwen, meiden vanaf 12 jaar  en kinderen. 
 
 Entreekaarten voor vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar €10,- ( inclusief broodje en drankje).  
Voor kinderen €1,50 per kind.
 
Er zijn verschillende activiteiten, waaronder lezingen, anasheeds, kinderoptredens, henna versieringen, bruidsmodeshow van Ziana Soroya,  verkoop, veilingenen nog veel meer! !
 
Uiteraard zijn er broodjes, drinken en andere versnaperingen verkrijgbaar.  
 
Zorg dat je er bij bent! En zeg het voort. 
 
Vragen over kaartverkoop en andere vragen? Stuur een mail naar vrouwengroep-icz@outlook.com
 

Informatiebijeenkomst omwonenden

Informatiebijeenkomst omwonenden :

ICZ heeft op 24 juni de eerste informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden op de locatie Olof Palmelaan, waar ICZ haar nieuwbouwplan zou willen realiseren. Genodigden waren de omwonenden, bedrijven en organisaties in de directe omgeving en leden van de politieke partijen. Ook woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars waren aanwezig.
De bijeenkomst had een informeel karakter. Bezoekers konden ongedwongen kennis maken met de vrijwilligers van ICZ en ICZ heeft een presentatie verzorgd over de organisatie en de activiteiten.
De bijeenkomst verliep in een prima sfeer. Bewoners waren positief over de presentatie van ICZ. Er werden vragen gesteld over parkeren, de capaciteit van het islamitisch centrum en de activiteiten.
ICZ wil samen met een aantal aanwezigen vervolgsessies organiseren. De data zullen wij in een later stadium bekend maken.

Overeenstemming ICZ en gemeente

Overeenstemming ICZ en gemeente:

Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) heeft overeenstemming bereikt met de gemeente Zoetermeer om grond te kopen aan de Olof Palmelaan, naast de brandweer. ICZ wil hier een islamitisch cultureel centrum/moskee bouwen. De gemeente koopt de eerder aan ICZ verkochte grond aan de Roggeakker weer terug zodra het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning verleend.

De gemeente informeert omwonenden en andere belanghebbenden over de vervolgstappen die nodig zijn om de plannen van ICZ mogelijk te maken. Om de vestiging van een moskee mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Oosterhage gewijzigd worden.

ICZ zal u via deze website informeren over de stand van zaken van het nieuwbouwproject.

Eindbod voor locatie Olaf Palmelaan

Eindbod voor locatie Olaf Palmelaan:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ICZ een definitief eindbod gedaan voor de verkoop van de grond aan de Olof Palmelaan voor de bouw van een moskee. ICZ heeft tot 6 januari 2014 de tijd om te laten weten of zij op dit bod wil ingaan. Daarmee moet er nu snel duidelijkheid komen over de plek waar ICZ een moskee wil bouwen. Als ICZ besluit de grond aan de Olof Palmelaan te kopen, koopt de gemeente de eerder verkochte grond aan de Roggeakker weer terug. Het college van burgemeester en wethouders heeft ICZ een definitief
eindbod gedaan voor de verkoop van de grond aan de Olof Palmelaan voor de bouw
van een moskee.

Vanuit de Zoetermeerse moslimgemeenschap bestaat behoefte aan een Islamitisch cultureel centrum/moskee aan de oostkant van Zoetermeer. Initiatiefnemer voor de bouw van de moskee is de Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ). Het college van burgemeester en wethouders heeft ICZ eerder dit jaar een stuk grond aangeboden aan de Olof Palmelaan in Oosterheem, op de hoek tussen de brandweer en de Praxis. Het college heeft ICZ nu een definitief eindbod gedaan voor de verkoop van deze grond.
Als ICZ het bod accepteert, moet het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Oosterhage gewijzigd worden. Dit gebied is op dit moment namelijk uitsluitend bestemd voor bedrijven. Tijdens de officiële wijzigingsprocedure is er de gelegenheid tot inspraak. Daarna komt er een ontwerp bestemmingsplan, waartegen dan eventueel nog bezwaren kunnen worden ingediend.

ICZ Huurt tijdelijk ruimte voor activiteiten

ICZ huurt tijdelijke ruimte voor activiteiten:

Omdat ICZ op dit moment onvoldoende ruimte heeft voor haar activiteiten, heeft zij behoefte aan het huren van een tijdelijke ruimte voor het verzorgen van lezingen, lessen en gebedsdiensten. Hiervoor huurt ICZ vanaf 1 december 2013 voor een periode van drie jaar een ruimte aan Hodenpijlstraat 10 in het multifunctionele gebouw ‘Oostpunt’. Daarnaast blijft ICZ een deel van de week een ruimte huren aan Zanzibarplein 5.