Aanmeldformulier Drager bouw

  Doorlopende machtiging incasso SEPA

  Naam: Islamitisch Centrum Zoetermeer
  Adres: Hodenpijlstraat 10A
  Postcode: 2729 EA
  Woonplaats: Zoetermeer
  Land: Nederland

  Reden betaling: Maandelijkse drager bouw moskee Assalam (stichting ICZ)

  Vul hier het maandelijkse bedrag in waarmee u de bouw steunt, minimaal 5 euro!

  Maandelijks bedrag

  Voor- en achternaam

  Ondertekening

  Hierbij machtig ik:
  Islamitisch Centrum Zoetermeer om de aangegeven termijnen te incasseren

   
  Belangrijk voor u:
  • U machtigt Islamitisch centrum zoetermeer een bedrag af te schrijven, totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt.
  • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten overboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.