Gebedsdiensten / Salaat

Gebedsdiensten / Salaat

Vanaf 1 januari 2014 start ICZ met gebedsdiensten voor de moslimgemeenschap in Zoetermeer. Dagelijks kunt u bij ons terecht voor de gebeden (Dhur, Asr, Maghrib, Isha). Gezien de beperkte capaciteit aan onze tijdelijke locatie aan de Hodenpijlstraat bieden wij vooralsnog alleen gebedsdiensten aan voor de mannen.

Als onze nieuwbouwlocatie is gerealiseerd, hebben we ruimte genoeg voor onze totale achterban, maar ook in de komende tijd kijken we of in staat zijn om op tijdelijke basis gebedsruimte te organiseren voor onze vrouwelijke achterban.

In ieder geval doen we ons best om op de speciale gelegenheden een locatie te huren, waar we met onze gehele gemeenschap (jong, oud, mannen en vrouwen) het gebed kunnen doen. Hier bij denken wij in ieder geval aan de volgende momenten:

– Íd al-Fitr (Suikerfeest)
– Íd-Adha (Offerfeest)
– Maand Ramadan

Hou de website in de gaten voor het meest actuele nieuws of volg ons op onze social media kanalen.

Voor de niet moslim lezers van onze website hier een link  http://nl.wikipedia.org/wiki/Salat_(islam) met meer informatie over de islamitische gebeden.

Bouw je mee?

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: 

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”  – Bukhari en Muslim