Nieuwbouw Moskee

Nieuwbouw Moskee

In Zoetermeer is er een grote behoefte aan een Islamitisch Centrum en moskee voor de moslimgemeenschap. Als groeistad zijn er de afgelopen jaren ook veel Islamitische bewoners bijgekomen. De huidige moskee in Meerzicht is te klein en is ook niet centraal gelegen voor bewoners van de wijken Oosterheem, Palenstein en Seghwaert, waar relatief veel moslims wonen. Om die reden is ICZ al een aantal jaren bezig met de inzameling voor een nieuwbouwlocatie in de stad.

In 2012 heeft stichting ICZ een kavel van de gemeente aangekocht aan de Roggeakker. Ook is hier een omgevingsvergunning voor aangevraagd en toegekend. Wij waren in de veronderstelling dat we eind 2012 / begin 2013 konden gaan starten met bouwen.

Helaas heeft de gemeente deze vergunning weer ingetrokken na een advies van de bezwarencommissie, die vond dat de plannen niet volledig aan het bestemmingsplan voldeden. Dit was heel bijzonder omdat de gemeente altijd achter de plannen van ICZ stond en de plannen gebaseerd waren op de informatie van de gemeente.

Na het intrekken van de vergunning hebben wij de gemeente gevraagd of er wellicht een nog betere locatie in Zoetermeer beschikbaar was. Na lang zoeken, kwam de gemeente uiteindelijk met de Olof Palmelaan in Oosterheem.

ICZ heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de gemeente Zoetermeer om grond te kopen aan de Olof Palmelaan, naast de brandweer. ICZ wil hier een islamitisch cultureel centrum/moskee bouwen. De gemeente koopt de eerder aan ICZ verkochte grond aan de Roggeakker weer terug zodra het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning verleend.

De financiering van de moskee zal volledig worden gerealiseerd door de vrijwilligers van het ICZ. Er is een commissie ingesteld die allerlei activiteiten organiseert zoals geldinzameling bij andere moskeeën, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Natuurlijk leveren de Zoetermeerse gebruikers zelf ook een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de moskee.

ICZ zal nooit of te nimmer geld aannemen van organisaties die politieke of religieuze invloed zouden willen uitoefenen op de koers van de organisatie door geld te doneren. Onafhankelijkheid en onze waarden staan bij ICZ hoog in het vaandel.

Voor het ontwerp voor onze nieuwbouw locatie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

Het gebouw  zal ruimtes hebben met educatieve, maatschappelijke en religieuze functies.

Wij hebben uw (financiële) steun voor de bouw van de moskee hard nodig. Onze stichting is als ANBI-instelling erkend door de Belastingdienst. Dat betekent dat u uw gift aan onze stichting kunt aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst.

U kunt de realisatie van de moskee  steunen door uw donatie te storten op het onderstaande bankrekeningnummer.

Bouw je mee?

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: 

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”  – Bukhari en Muslim