Het laatste Nieuws

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”  
– Bukhari en Muslim –