Overeenstemming ICZ en gemeente:

Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ) heeft overeenstemming bereikt met de gemeente Zoetermeer om grond te kopen aan de Olof Palmelaan, naast de brandweer. ICZ wil hier een islamitisch cultureel centrum/moskee bouwen. De gemeente koopt de eerder aan ICZ verkochte grond aan de Roggeakker weer terug zodra het bestemmingsplan is gewijzigd en de bouwvergunning verleend.

De gemeente informeert omwonenden en andere belanghebbenden over de vervolgstappen die nodig zijn om de plannen van ICZ mogelijk te maken. Om de vestiging van een moskee mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Oosterhage gewijzigd worden.

ICZ zal u via deze website informeren over de stand van zaken van het nieuwbouwproject.

Plaats een reactie