Onze Missie

Onze Missie

Stichting ICZ wil bewerkstelligen dat Zoetermeerse moslims zich nog beter thuis voelen in Zoetermeer. Zoetermeer is een fijne stad om te wonen met uitstekende voorzieningen, goede scholen en mooie sportfaciliteiten. Wat er nog ontbreekt zijn bereikbare faciliteiten waar moslims uiting kunnen geven aan hun spirituele behoeftes en gezamenlijk het gebed kunnen doen. Ook is er behoefte aan een goed aanbod van integratiebevorderende activiteiten. 

ICZ wil voorzien in deze behoefte door een ruimte te creeëren waar moslims het gebed kunnen verrichten, maar ook kunnen participeren aan educatieve, culturele en maatschappelijke activiteiten, zoals taal en inburgeringscursussen, lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten over diverse thema’s zoals veiligheid, burgerschap en gezondheid. 

Verder beoogt ICZ met de nieuwe locatie een onmoetingsplek te creëeren, waar moslims en niet moslims elkaar kunnen ontmoeten en de kloof verkleind kan worden. Uit de discussie rondom de bouw van de moskee, blijkt dat er nog veel onbekendheid en onbegrip is over de islam en moslims. Er is behoefte aan goede kennis over de islam. 

Tenslotte willen we, vanuit onze basisprincipes, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en het leefgenot in de wijk, door thema-avonden te organiseren voor buurtbewoners.

Bouw je mee?

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: 

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”  – Bukhari en Muslim