Over Islamitisch Centrum Zoetermeer

Over Islamitisch Centrum Zoetermeer

Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer (ICZ)  organiseert religieuze,  maatschappelijke en educatieve activiteiten voor de Zoetermeerse moslims. De stichting organiseert al jaren met succes Arabische lessen voor kinderen in Zoetermeer en is onlangs ook gestart met gebedsdiensten. Het is de bedoeling om onze maatschappelijke activiteiten de komende periode verder uit te breiden.

ICZ werkt hard aan het verwezenlijken van een droom, een nieuw Islamitisch Centrum in Zoetermeer voor al onze activiteiten. Alhoewel er nog een lange weg te gaan is, zijn wij ervan overtuigd dat deze droom gerealiseerd gaat worden. Met het ingezamelde geld van de Moslimgemeenschap is ICZ erin geslaagd om een kavel te kopen aan de Roggeakker. Wij zijn iedereen die hier aan bijgedragen heeft dankbaar.

Stichting ICZ wordt bestuurd door een bestuur die ondersteund worden door tientallen vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de stichting. De bestuursleden van het ICZ zijn allen Zoetermeerse burgers. Ook zijn er een groot aantal actieve vrouwelijke vrijwilligers die activiteiten organiseren.

ICZ is een moderne, hedendaagse Nederlands-Islamitische organisatie, die geïnspireerd vanuit de spiritualiteit en rijkdom van de Islam een meerwaarde wil leveren aan de Zoetermeerse samenleving.

Belangrijke waardes van ICZ zijn: begrip voor andersdenkenden en andersgelovigen, naastenliefde en burgerschap. Iedereen is welkom bij ICZ: mannen, vrouwen, jong of oud, moslims, christenen of andersgelovigen. Als wij in de toekomst een voorganger voor het gebed aanstellen, dan zal hij op deze waarden worden geselecteerd.

Bouw je mee?

In Sahih Bukhari en Moslim staat overgeleverd dat Othman ibn ‘Affaan heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah(vzmh) zei:

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”