Over Islamitisch Centrum Zoetermeer

Over Islamitisch Centrum Zoetermeer

Het bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van stichting ICZ bestaat uit 4 bestuursleden die ondersteund worden door  vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de stichting. De bestuursleden van het ICZ zijn allen Zoetermeerse burgers. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis (onbezoldigd).

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting in het algemeen, het uitvoeren van het beleid, het voeren van financieel beheer en het verzorgen van de interne- en externe communicatie.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

M. el Messaoudi: (voorzitter)
M. Uahhoudi:  (penningmeester)
S. el Dahri :      (secretaris)
M. Makran:      (bestuurslid)

Bouw je mee?

In Sahih Bukhari en Moslim staat overgeleverd dat Othman ibn ‘Affaan heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah(vzmh) zei:

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”