Over Islamitisch Centrum Zoetermeer

Over Islamitisch Centrum Zoetermeer

Het bestuur en beloningsbeleid

Stichting ICZ wordt geleid door een bestuur die ondersteund wordt door aantal adviseurs en vele vrijwilligers die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de stichting. 

De bestuursleden van stichting ICZ zijn allen Zoetermeerse burgers. Alle bestuursleden functioneren op vrijwillige basis (onbezoldigd).

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting in het algemeen, het uitvoeren van het beleid, het voeren van financieel beheer en het verzorgen van de interne- en externe communicatie.

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

M. el Messaoudi: (voorzitter)
M. Uahhoudi:  (penningmeester)
S. el Dahri :      (secretaris)
M. Makran:      (bestuurslid)

Jaarrekeningen

Bouw je mee?

In Sahih Bukhari en Moslim staat overgeleverd dat Othman ibn ‘Affaan heeft gezegd dat de Boodschapper van Allah(vzmh) zei:

“Diegene die een moskee bouwt omwille van Allah, voor hem zal Allah de Verhevene een huis bouwen in het paradijs”